Tıp hukuku nedir?

Bu hukuk dalı sağlık çalışanlarını kapsayan tüm bireyler ile hastalar arasında olan ilişkileri düzenleyen hukuk koludur. Hastaların gerek ameliyatlarında gerekse her türlü tıbbi müdahale işlemlerinde bazı durumlarda zarar ve tazminat işlemlerine başvurmaları gerekebilmektedir. Tıp hukuku bu alanda hizmet veren sağlık çalışanları ile hastaların ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olan kuralları içermektedir.

Tıp Hukukunun İçeriği Nedir?

Tıp hukuku kapsadığı konular itibari ile geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Tıp hukukuna taraf olan sağlık çalışanlarının ve hastaların hak ve yükümlülüklerini koruyan bir dal olan bu hukuk kolunun kapsadığı pek çok konu bulunmaktadır. Bu konular kısaca aşağıda maddelenmiştir.

  • Sağlık hizmetlerinden sorumlu tüm sağlık personellerinin hak ve yükümlülükleri bu kanun kapsamında korunmaktadır.
  • Hastanın tedavi süresince oluşan her türlü hakları da tıp hukuku kapsamında korunmaktadır.
  • İnsanların düzgün bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan sağlık hizmetlerini alırken oluşabilecek tüm olumsuz koşullar tıp hukuku kavramı altında çözümlenmektedir.
  • İlaç hukuku da tıp hukuku içerisinde değerlendirilen bir konudur. İlaç hukuku tam olarak ilacın üretilmesinden satılmasına kadar olan tüm süreçleri kapsayan bir konudur. Patent ile konular ve uyuşmazlıklar da ilaç hukuku içinde ayrıca değerlendirilmektedir.

Tıp hukuku pek çok farklı konuyu bünyesinde barındırdığından ve en önemlisi insan sağlığı ile ilgili olduğundan oldukça önemli bir hukuk dalıdır. Her insanın sağlık hizmetlerinden faydalanması en önemli haklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bazı durumlarda bu hizmetlerden yararlanırken olumsuz koşullar oluşabilmekte olup hastaların bu konuda haklarını arayabilmeleri için çeşitli hukuk kuralları gereksiniminden doğan tıp hukuku sadece hastaların haklarını değil aynı zamanda tüm sağlık personelini içerisine alan ve haklarını koruyan geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Son günlerde oldukça sık duyduğumuz tıp hukuku özellikle yapılan yanlış tedavi yöntemlerinde hastaların açtığı davalarla gündem olmaktadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma aşamasında hekimlerin uyguladığı tedavi yönteminin hatalı olmasından kaynaklanan sorun ve zararların karşılanması talepleri tıp hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda ise uygulamaya alınan tedavi seçenekleri hasta üzerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olabilmekte bu durumda da tıp hukukuna başvuru yapılabilmektedir. Tıp hukuku içerisinde en çok başvurulan davalar hatalı tedavi seçeneklerine bağlı olarak açılan davalardan oluşmaktadır. Hukuk dilinde bu davalar malpraktis davaları olarak adlandırılmaktadır. 

Tıp Hukukun Bağlantılı Olduğu Hukuk Dalları Nelerdir?

Hastalar ve sağlık hizmetleri veren kişilerin arasında olan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma amacı güden tıp hukuku konusu itibari ile pek çok hukuk dalı ile yakından ilişkilidir. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse ameliyatta herhangi bir uzvunu kaybeden hasta tazminat davası açar ise burada devreye borçlar hukuku girmektedir. Ya da konu ceza hukuku tarafından incelendiğinde taksirle yaralama konusu açısından değerlendirilecek, burada devreye ceza hukuku girecektir. Bazı hatalı yapılan tedavi işlemleri sonucunda tıbbi meslek örgütlerinin de birtakım yaptırımları olabilmektedir. Bu konularda idare ve disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. 

Malpraktis Davalarında Sürenin Önemi Nedir?

Malpraktis davalar olarak nitelendirilen ve yukarıda açıklanan dava çeşitlerinde bazı zaman aşımı kuralları bulunmaktadır. Bu zaman aşımları tedavi sırasında zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halükarda fiilin gerçekleştirildiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğramış olur.

Tıbbi müdahale hukuku da yine tıp hukuku içerisinde incelenen bir hukuk dalıdır. Herhangi bir tıbbi müdahale esnasında sağlık çalışanları ile hastanın hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği bu kısımda doktorun ya da sağlık çalışanın müdahaleye yetkili kişi olması gerekliliği mevcuttur. Bunun haricinde hastanın müdahale konusunda bilgilendirilmesi ve kabulünün alınmış olması gerekliği bulunmaktadır. Diğer konusu ise yapılan müdahalenin tıp kuralları çerçevesinde ve belirli bir amaç doğrultusunda yapılıyor olma şartıdır.

Yanlış tedavi uygulayan sağlık çalışanı nereye şikayet edilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ALO 184 hattına idari yoldan başvuru yapılması mümkün olduğu gibi hukuki yollardan da dava açılması mümkündür. Dava açmaya dair detaylı bilgi için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Estetik ameliyatın yanlış yapılmasından kaynaklı hangi davalar açılabilir?

Hasta olay özelinde işlemi gerçekleştiren sağlık görevlisi aleyhinde maddi veya manevi tazminat davası açabilecektir.

Estetik ameliyattan kaynaklı davalarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

Estetik ameliyatlar muhteviyatı gereğince eser sözleşmesi niteliğinde olup Borçlar Kanunununun ilgili hükmü uyarınca 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul