Ticaret hukuku nedir?

Ticaret hukuku, işletmelerin, tüccarların ve bireylerin, ticari ilişkilerini inceleyen ve ticaret ile ilgili kanunları kapsayan bir hukuk alanıdır. Tacirlerin sahip olduğu yasal hakların da korunduğu ticaret hukuku, işletmelerin ve alıcıların da haklarını korumaktadır. Ticaret hukuku çok geniş kapsamda değerlendirilmekle birlikte borçlar hukuku ile de etkileşim halindedir. 

Ticaret hem ülkeler arası hem ulusal hem de kişiler arasında bağ kuran önemli bir köprüdür. Bu nedenle ticaret hukuku hem çok geniş kapsamlıdır hem de mağduriyetleri önleyebilme özelliğine sahiptir. 

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku nedir? sorusu ticari tüm iş ve ticari hükümleri, kişiler ve işletmeler arası ticaret ilişkilerini, haksız rekabeti ortadan kaldırabilen kanunları kapsayan bir hukuk alt dalıdır cevabı ile yanıtlanabilmektedir. Ticaret hukuku, tüzel kişiler, tacirler, ticari işletmeler ve ticaretle bağlantısı bulunan dernekler, vakıflar gibi alanları konu edinmektedir. 

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlilerin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan, malların üretimi, tüketimi gibi aşamalarla ilgilenen bir hukuk dalıdır. 

Ülkemizde ticaret hukuku, Türk Ticaret Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Ticaret hukuku, işletmelerin ticari unvanları koruma altına almak, alacak ve verecek takibinin sağlıklı ilerlemesini sağlamak, şirketlerin hisse alış ve satışı ile ilgili alanlarda yasal dayanak oluşturmak, işletmelerin toplantıları ve bu toplantılarda alınan kararlarını kanunlaştırmak, şirketlerde meydana gelen iflas olaylarını değerlendirmek ve sonucu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek, iş ve şirket sözleşmeleri ile ilgili süreçlerin takip edilmesi, tescil ve patentler ile ilgili konular vb. alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Ticaret Hukuk Nasıl İşler?

Ticaret hukuku nasıl işler? konusuna öncelikle ticaret hukukuna konu alt dalları ile başlamak gerekirse; 

 1. Ticari işletme hukuku,
 2. Deniz ticareti hukuku,
 3. Kıymetli evrak hukuku,
 4. Taşıma hukuku,
 5. Sermaye piyasası hukuku,
 6. Fikri mülkiyet hukuku,
 7. Rekabet hukuku,
 8. Şirketler hukuku,
 9. Sigorta hukuku şeklinde sıralanmaktadır.

Şirketlerin alacak verecek davaları, icra takipleri, ticari unvanların korunması, haksız sermaye artırımı ile ortaklar arasında oluşan anlaşmazlıklar, ortaklık sözleşmeleri, bayilik, acente, sigorta sözleşmeleri, ortak teşebbüsler, dağıtım, iş ve satış ile ilgili sözleşmeler, lisans sözleşmeleri, güncel ticari işlemler ile ilgili hizmetler, genel kurul toplantıları, şirketler arası kuruluş, birleşme, devir ve tür değiştirme işlemleri, mal varlığı, bayilik sözleşmeleri ile ilgili konular gibi davalar için hukuki süreçler başlatılmaktadır. 

Tüm bu konularla ilgili yaşanan uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, ticari sorunlar için açılan davalar Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmektedir. 

Anayasa hükümleri, medeni kanun çerçevesi, evrensel sözleşme ve antlaşmalardaki yükümlülükler, taraflar arasında doğan anlaşmazlıklarda değerlendirildikten sonra sonuç hakimlerin taktir yetkilerine bırakılmaktadır. 

Ticaret Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?

Ticaret hukuku temel ilkeleri; 

 • Kanunilik
 • Bağlayıcılık
 • Hukuk devlet
 • Kusur
 • Şahsilik
 • Tarafların eşitliği şeklindedir.

Ticaret hukuku da diğer tüm hukuk dalları gibi ilkelerinin kaynağını eşitlik, doğruluk, mülkiyet hakkı, yasallık gibi temellerden almaktadır. Önemli olan kişilerin ve işletmelerin mağduriyet yaşamamasına olanak sağlayacak yasal süreci yürütebilmektir. Bu bağlamda doğan ve faaliyetlerini bu doğrultuda devam ettiren ticaret hukuku çok geniş kapsamlı olmasının yanı sıra, ince eleyip sık dokunan bir süreç sonucunda davalar neticeye kavuşturulmaktadır. Halkın güven içerisinde hayatını idame ettirebilmesi açısından bu davaların adaletli bir şekilde sonuçlanması son derece önem arz etmektedir. 

Ticaret Hukuku İle İlgili Bazı Önemli Noktalar

Örf ve adetlerin önemsemediği ticaret hukuku, özel hukukun alt dalı olarak hizmet vermektedir. 

Pratiğe dayalı bir hukuk dalı olarak işlev gördüğünden ticaret hukuku sürekli kendini yenilemektedir.  

Ticaret hukuku borçlar hukuku ile ilgili çalışmaların yetersiz kalmasından dolayı oluşturulmuş bir hukuk alanıdır. 

Ticaret hukukunun genel olarak ilgilendiği konular alacak verecek meseleleridir. Bu anlamda kişiler ve şirketler arası sorunları çözüme kavuşturmak son derece önem arz etmektedir. Ticaret hukukunda kamu güveni önemli olduğu için seçici davranılarak davalar sonuçlandırılmaktadır. 

Ticari işletme devri sözleşmesi neleri kapsar?

Ticari işletmeyi oluşturan mal varlığı unsurları ve fikri mülkiyet hakları değerlerini kapsamaktadır.

Ticaret unvanı ticari işletmeden ayrı devredilebilir mi?

Ticari işletme ile ticaret unvanı devredilebilecek olup ticaret unvanı ticari işletmeden bağımsız devredilemeyecektir.

Ticari işletme rehini nedir?

Ticari işletmedeki malların menkul olarak alacaklıya teslim edilmeden rehin edilerek ticari işletmeye devam edildiği, Ticaret Siciline tescil ile kurulan bir rehin türüdür.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul