Silah hukuku nedir?

Silah Hukuku ateşli silahların, mermilerin ve özellikle saldırı ve savunma amaçlı kullanılan diğer aletlerin ithali, imali, satışı, satın alınması, taşınması veya bulundurulması hükümlerini içerir. İzinsiz silah, bıçak veya mermi bulundurmak, satın almak veya taşımak suçu, özel bir kanun olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu kapsamında resmi suçlardan biridir. Yani zilyetlik, nakletmek veya satın almak suçu tamamlamak için yeterlidir ve herhangi bir zarara veya menfaate neden olacak olaya gerek bulunmamaktadır. Silah hukuku uygulamalarında bu suçlara “muhalefet suçları” adı verilmektedir. Kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır: İzinsiz silah veya mermi bulundurmak, İzinsiz silah veya mühimmat taşımak, lisanssız silah veya mermi satın alınması, Ruhsatlı silah veya diğer teçhizatı taşımak, Satmak, satışa aracılık etmek, bıçak veya diğer aletleri satın almak, taşımak veya bulundurmak vb.’ dir.  

Silah Hukuku Nasıl İşler?  

6136 sayılı Kanuna aykırı bazı davalar basit yargılama usulüne tabi iken, bazı davalar diğer suçlarla aynı yargılama usulüne tabidir. Örneğin ruhsatsız silah bulundurma suçunun yargılama süreci basittir. Bu, işlemlerin hızlı ve kısaldığı ve sürecin hızlı bir şekilde bittiği anlamına gelir. 6136 sayılı Kanun’a aykırılık nedeniyle yargılamaya ilişkin soruların kısaca değerlendirmesi şu şekildedir;  

 Şikâyet ve Zaman Aşımları: 6136 sayılı Kanun İhlalleri şikâyet gerektiren suçlar değildir. Sonuç olarak, soruşturmalar, bildirim üzerine veya kolluk kuvvetlerinin kendi öğrenmesi üzerine otomatik olarak başlar. Şikayetlere dayanmadığı için şikâyet süresi yoktur. Ancak 8 yıllık zamanaşımı süresi var. 

  • Geri çekme: 6136 sayılı Kanuna aykırı suç şikâyete bağlı olmadığından şikâyetten vazgeçmek mümkün değildir. Şikayetçinin itirafları vb. şikayetten feragat ile sonuçlanmayacaktır.  
  • Mahkemeye Emanet Etme ve Uzlaşma: 6136 sayılı Kanun’a muhalefet nedeniyle Savcılık soruşturma yürütür, Sulh Ceza Hâkimliği soruşturma aşamasında bazı kararlar verir. Ancak yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bu suçta uzlaşma yoktur. Bu suç ağır bir ceza olsa da asıl ceza olarak kabul edilir.  
  • Tutuklama ve Adli Kontrol: 6136 hakkında bazen tutuklama veya adli kontrol kararı verilebilirken, genellikle yapılmamaktadır. Burada işlenen eylemler için yasal cezalar, kanıtların gizlenmesi ve kaçış riskleri vb. Koşullar önemlidir. Mahkemeler, yargılama sırasında birçok farklı karar verebilir.  
  • Ceza Hükümleri: Mahkeme, yukarıda ayrıntıları verilen cezalardan birine hükmedebilir.  
  • Denetimli serbestlik: Mahkemece verilen ceza 2 yıldan az ise ve diğer şartlar yerine getirilirse mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verir.  

Silah Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?  

Yargıtay tarafından uygulanan kurallara göre ruhsatsız bir şekilde silah taşıma, ruhsatsız silah bulundurma veya ruhsatız silah satın alma suçunun tespitinde aşağıdaki temel ilkelere dikkat edilmelidir:  

Ruhsatsız Silahlar ve Bulundurma: İzinsiz silah bulundurmak, taşımak veya satın almak suç olduğundan failin silahın sahibi olduğunun gösterilmesi gerekir. Ayrıca, silahların depolandığı yerin özellikleri de dikkate alınarak failin suça konu olan belgesiz silahın sahibi olup olmadığı ve bulunduğu yerin sanığın gözetim ve denetimi içerisinde bulunup bulunmadığı araştırılır ve akabinde silaha el konulur.

Atış ve Kullanımda Ruhsatsız Silah Bulunması: Ruhsatsız bir silahın 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesine aykırılık teşkil etmesi için, silahın atışa ve kullanıma uygun, yani iyi durumda olması gerekir. Silah kusurlu olsa dahi, herhangi birinin basit bir şekilde tamir etmesi ile kusur düzeltilir ve silah kullanıma uygun hale gelirse suç işlenmiş sayılır.  

Silah hukuku içerisinde birçok temel ilke bulunmaktadır. Silah hukukunda en çok karşılaşılan vakalar ruhsatsız silah bulundurulması ve kullanılmasıdır. Bu durumlarda silahın yakalanması, kullanıma hazır olması durumları da göz önüne alınmaktadır.   

Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası nedir?

Ruhsatsız silah bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır.

Adli para cezası ne kadardır?

Hakimin takdir sınırları içinde en az 20 TL en fazla 100 TL üzerinden gün sayısı çarpımı ile belirlenir.

Yasaklı bıçak ve diğer kesici delici aletleri bulundurmanın cezası ne kadardır?

6136 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca yasaklı aletleri bulundurma, satma, alım satımına aracılık etme fiillerinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmedilmektedir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul