Sigorta hukuku nedir?

Araba kullanırken, çalışırken hayatın her anında her türlü kaza yaşanabilmektedir. Birey ihtiyatlı davranırsa, küçük kayıplar genellikle kişisel bütçeye fazla zarar vermez. Ancak iklim değişikliği ve doğa olaylarının neden olduğu sorunlar, araçlarda meydana gelen arızalar kişilere çok zarar verebilir. Bunlar ciddi mali hasara neden olabilir ve bireyleri sıkıntıya sokabilir. Bu sorunlar Sigorta hukuku kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sigorta hukuku, prim karşılığında sigortacının, bir kişi veya kişilerin hayatı veya yaşaması sonucunda meydana gelebilecek bir tehlike, o kişinin maddi çıkarlarına yönelik riskleri tazmin etme veya para ödeme veya başka bir işlem yapma yükümlülüğüdür. Sigorta hukuku, bu sektörde düzenlenen sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri inceleyen ve ticaret hukuku kapsamına giren özel hukuk dalıdır.  

Sigorta Hukuku Nasıl İşler?  

Sigorta hukuku; sigortalı ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kapsamında, kişinin maddi menfaatlerine zarar verme tehlikesinin ortaya çıkması durumunda sigortacının tazmin etmeyi veya dava açmayı taahhüt ettiği sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceler. Ticaret hukuku kategorisine ait olan sigorta hukuku, ülkenin sigorta sektörünün gelişmesiyle popüler hale gelmiştir. “Sigorta Hukuku”, sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişkiyi, kaza sigortası, ölüm sigortası ve ferdi sigorta kapsamında süreç yönetimini düzenlemektedir. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmen feshi veya feshi, sigortacının aczi, zarar görenlerin tazmin edilmesi, kaza sigortası, sağlık ve hayat sigortası uyuşmazlıkları da kapsanmaktadır. Sigorta, işletmelerin ve bireylerin haklarını bilmeleri ve bu haklara uygun hareket etmeleri için önemlidir.  

Sigorta Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?  

Sigorta hukuku temel ilkeleri arasında sigorta edilebilir risk, sigorta edilebilen riziko, azami iyi niyet, hasara katılım, tazminat, hakkın devri ve yakın sebep kavramları gelmektedir.  Sigortalının, sigortalı malın veya canın zarar görmesi veya sorumluluğun gerçekleşmesi nedeniyle hukuken ekonomik bir zarara uğraması halinde sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir. Ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları açısından kamuoyunu etkilemeyen, tamamen tesadüfler ve sigortalının kontrolü dışında gelişen olaylardan kaynaklanan hasar riskleri sigortalanabilir. “Risk, sigorta sözleşmesinin taraflarının iradesinin ötesinde, hasara veya diğer uygun olmayan durumlara neden olan, gerçekleşmesi veya gerçekleşme tarihi belirsiz, ancak gelecekteki bir durumdur. Risk, bir sigorta sözleşmesinin temel bir unsurudur. , ve sigorta sözleşmesinde belirtilmemişse sözleşme geçersizdir. Risk belirli bir sıklığa sahip olmalıdır, yani tespit edilebilir olmalıdır. Hukuki olarak sigortaya itiraz edilmemiş olmalıdır. Sigorta sözleşmesinin tarafları sigortacı için geçerlidir.  

Sigorta Hukuku Türleri Nelerdir?  

Sigorta hukuku çerçevesinde takip edilen ve dava konusu olabilecek haller şunlardır:  

Hasar ve Tazminat Sigortası  

Hasar ve Tazminat Sigortası: Bir sigorta sözleşmesinin kapsadığı risklerden kaynaklanan zararların tazminini sağlayan bir sigortadır. Yangın sigortası, otomobil sigortası, hırsızlık sigortası, yer sarsıntısı ve deprem, dolu veya hastalık sigortası hasarları kapsar.  

 Hayat Sigortası  

 İnsan hayatı ile ilgilenen hayat sigortası; ölüm olay sigortası, grup hayat sigortası, maluliyet sigortası, ferdi kaza sigortası vb. durumları kapsar.  

 Sorumluluk sigortası  

 Sigortalıyı, sigortalının neden olduğu zararlara karşı sigortalamak için tasarlanmış bir sigortadır. Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası bu kategoriye girer. Borç ve yükümlülükler sigortalının sözleşme hükümlerine göre ifa edilir. Bu nedenle her iki tarafın da hakları garanti altına alınmıştır.  

Sigorta Hukuku Kapsamına Giren Davalar Nelerdir?  

Kasko, deniz ve havacılık sigortası ile ilgili davalar, ferdi kazalara ilişkin olan davalar, doğal afet neticesinde oluşan sigorta davaları sigorta hukuku kapsamına giren bazı davalardır.     

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul