Patent hukuku nedir?

Patent kelimesi Latince kökenden gelmekte olup “açıklık” olarak Türkçeye çevrilmektedir. Terimsel olarak anlamı ise “teknik olarak karşılaşılan bir probleme tekniksel çözüm yöntemleri bulmak” manasına gelmektedir. Bu kavramın Türk Hukuku ve Türkçeye girmesi ise 1879 tarihine kadar uzanmaktadır ilk kez 1879 yılında yayınlanan İhtira Bera-ı Kanunu’nda tanımlanmıştır. İhtira kelimesi “icat etmek” anlamına gelirken berat kelimesi ise “imtiyaz sağlayan belge” anlamına gelmektedir.
Buluş belgesi ya da dilimize yerleşen adı ile patent, ürün ya da buluş sahibine, icat ettiği bir ürünün satışı, pazarlaması, ürünün çoğaltılması, benzerlerinin yapılması ve kullanılması gibi konularda bazı ayrıcalıklar tanımaktadır. Bu bir belge ve unvan olarak da kabul görülmektedir.
Hukuksal olarak ülkemizde patent karşılığı “Sınaî Mülkiyet Haklarının” dahilinde bulunan “patent hakkı” kavramı ile gelmiştir.
Patent hukuku olarak ele aldığımızda Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun Patent ve Faydalı Model başlıklı Dördüncü Kitabı içerisinde 82.ve 145.maddeleri içerisinde düzenlenerek kabul edilmiştir.

Patent Hukuku Nedir?

Fikri Mülkiyet Hukuku Sınaî Haklar ve Fikri Haklar olarak ele alınan ve kendi içerisinde iki alt grupta incelenmektedir. Sınaî Haklar dediğimizde “marka, patent, tasarım, coğrafi işaret/tescil, faydalı model” gibi kavramlar değerlendirilir. Bu alanda oldukça yetkin çalışmalar yapan hukuk büromuz içerisinde tüm sınaî hak davaları titizlikle incelenmektedir.
Sınaî haklar denildiği zaman bu hakların gittikçe artan rekabet ortamlarında kişilerin ve ürünlerin korunması adına oldukça büyük bir önem arz ettiğini görmekteyiz. Patent hukuku, birçok kişi tescil kapsamı içerisinde kendilerine vaat edilen hakları korumaya çalışmaktadır. Bu alanda yapılan düzenlemeler ile haklar hukuksal olarak korunma altında tutulmaktadır.

Patent Hukuku Nasıl İşler?

İlk aşamada patent hukukları tescille kendisine verilen hakların koruma altına alınarak kişilere bazı özel imtiyazlar sunar. Kişi bulduğu icat için kendisini güvende hissederek yoluna devam edebilir. Bu esnada korumadan kasıt; kişilerin elde ettiği hakları haksız olarak kullanan 3.kişilerin tespit edilmesi durumunda hakların tam tesisi için bir marka patent avukatı ile çalışması gerekebilir. Bu kişi ya da kişiler uzman avukat desteği ile aleyhine birtakım konularda hukuksal olarak hakkını aramak için davalar açabilir.

Patent Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Patent hukuku içerisinde değerlendirilen temel ilkeler aslında patentin de içerisinde bulunduğu Sınaî Hakları neler olduğu ve bunların tanımları ile ilgilidir. Bu konuda marka nedir? Tasarım Nedir? Patent ya da Faydalı modelden kasıt nedir gibi tanımlar uzman bir avukat ile danışılarak öğrenilmeli ve temel ilkeler ışığında davalar açılmalıdır.
Patent; yeni olan sanayiye, teknolojiye ya da daha da kolay bir şekilde anlatılması gerekirse insanların işlemlerinde uygulanabilir olan buluş basamağında olan her şeyi koruma adına belirtilen bir tanımdır. Bir ürünün ya da hizmetin kime ait olduğunu en kolay şekli ile patente bakarak öğrenebiliriz. Patent hukuku içerisinde;

  • Taklit marka ve tasarımların hızlı bir şekilde toplatılması, bu hususta icadı kopya eden kişi ya da kişilerin aleyhine yapılacak olan suç duyuruları, her türlü cezai ve hukuki başvurular, davalara bakılır.
  • Marka, faydalı model, tasarım ve patent haklarına tecavüz davaları işlenir.Marka ve tasarım tescil işlemleri kolaylıkla halledilir.
  • Sınaî haklara tecavüzden doğan maddi ve manevi tazminatın yanı sıra itibar tazminatı da açılabilir.
  • Delil tespitleri, internet ortamlarında sunulan diğer hizmetlerin tespitleri yapılır.
  • Gerçek hak sahibi olan yani patent hukuku içerisinde ilk olarak patent yapan kişinin hak teslimi yapılır.
  • Hükümsüzlük davalarına bakılır.
  • Lisans sözleşmeleri ve diğer sözleşme türlerinde doğan hakların tespitleri yapılır.
  • Tecavüzün bulunmadığı durumlarda bu durumun tespitine yönelik davalar incelenebilir.

Sınai haklar ya da patent hukuku kapsamında ele alınan davalar oldukça önemli ve detay içerdiğinden mutlaka uzman bir patent ya da marka avukatı le çalışılması gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Patent nereden alınır?

Patent alınacak buluş ile ilgili Türk Patent Kurumu’na başvuru yapılır. Kurum incelemesi ve detaylı raporlama ardından patent alımına uygun olan buluşlara patent verilir.

18 yaş altında bulunan kişi patent alabilir mi?

Olay özelinde kişinin veli/vasi onayı ile onsekiz yaş altındaki kişinin de patent başvurusunda bulunabilmesi mümkündür.

Patentli, markalı ürünün taklidini satmanın cezası nedir?

Fikri Sınai Haklar Kanunu madde 30 uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul