Miras hukuku nedir?

Miras bırakan kişinin ya da kişilerin ölümü üzerine sona ermeyen hak ve borçlar ile alakalı hukuki durumları düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denmektedir. Eğer mülkiyet ölüm ile sona ermiş olsaydı bu durumda miras hukukuna gerek duyulmayacaktı ancak miras hukukunun düzenlenmesi ile burada bahsi geçen hak ve borçlar devam niteliğindedir. 

Miras hukukun esasında mülkiyet hakkı ve devamlılığı bulunmaktadır. Ölüm ile birlikte mülkiyet hakkının sona ermesi ve miras bırakan kişinin malvarlığının devlete kalması gibi bir durum ortada olmuş olsaydı bu durumda gerçek bir mülkiyet hakkından söz edilmesi asla ortada konuşuluyor ya da savunuluyor olmazdı. 

Miras Hukuku Nedir?

Anayasanın 35.maddesinde belirtildiği üzere her bireyin mülkiyet edinme ve miras hakkına sahip olma hakkı bulunmaktadır. Bunlar ancak kamu yararı amacı ile kanun kullanılarak sınırlandırılabilir.” Bu madde ile birlikte bireylerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre miras hukuku davaları için şunladır diyebiliriz;

 • Mirasçıların pay ve oranları ile alakalı davalar
 • Tenkis davaları
 • Terekenin tespiti davaları
 • Muris davaları
 • Mirasın denkleştirilmesi davaları
 • Vasiyetnamelerin iptal davaları
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları
 • Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin ele alınan davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Reddi miras davaları
 • Miras sözleşmesini iptali ile alakalı davalar
 • Miras reddine ilişkin diğer davalar olarak tanımlayabiliriz.

Miras Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?

Miras hukuku temek kavramlar ve ilkeleri belirlenerek ancak miras ile alakalı davaları, hakları ve cezai yaptırımları anlayabiliriz. Buna göre miras kavramı ile kast edilen nedir irdelenerek öğrenmek gereklidir. 

Miras, bir bireyin ölümüyle mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerin tümü kast edilmektedir. Miras bırakan ise; ölümü sonucunda kendisine ait hukuki ilişkilerin hukuki durumunun düzenlendiği kişiler kast edilmektedir. Mirasçı ya da mirasçılar, miras bırakanın terekesi üstünde hak sahibi olan kişilere denmektedir. Yasal ya da atanmış olabilirler. Bir başka bilinmesi gereken kavram ise tereke olmaktadır. Tereke, miras bırakanın ölümüyle mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileri kast eder. Buna göre eğer miras bırakan kişinin şahsına bağlı ilişkilerin tamamı ölümle birlikte son bulur. Bu kısımda diğer işlemler tereke kapsamında ele alınır. Bir başka miras hukuku kavramı ise ölüme bağlı tasarruf olmaktadır. Burada kast edilen şey ise miras bırakan kişinin ölümünün ardından yerine getirilmesi istediği şey ve şeyleri kapsar. (Vasiyet) 

Miras Hukuku Nasıl İşler?

Miras hukuku davaları nasıl işlemektedir sorusu hukuk alanında en sık karşılaştığımız dava sorularındandır. Burada mirasçılar kendi aralarında yapmış oldukları miras paylaşım sözleşmesiyle mirasın hangi şekilde paylaştırıldığını kararlaştırma haklarına sahiplerdir. Ancak bu sözleşme yazılı olmalı ve tüm mirasçıların katılımı da zorunludur.  Bir tek mirasçının bile bu sözleşme içerisinde yer almaması sözleşmenin geçersiz sayılmasına neden olacaktır. 

Mirasçılar miras paylaşımı hakkında bu tarz bir sözleşme ile aralarında anlaşamadıkları durumlarda uzman bir hukukçu ile birlikte miras paylaştırma davası açma yoluna gidebilir. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar miras bırakan kişinin mal varlığı elbirliği ile sahip olmaktadır. Ancak miras paylaşımı davası ile mirasçıların miras bırakan kişinin mal varlığı üstünde elbirliği mülkiyeti hakkı son bulacaktır. Burada bahsi geçen her mirasçı kendi adına miras paylaşım davası açma hakkına sahip olmaktadır.

Miras paylaştırma davaları tüm mirasçılar davalı bir şekilde gösterilerek açılmaktadır. Paylaşma davasının açılması durumunda herhangi bir süreye bağlanmaması söz konusudur. Burada kast edilen miras ortaklıkları sona ermedikçe mirasın paylaşılması için de miras davası açma hakkınız olduğunu göstermektir. 

Miras hukuku içerisinde miras paylaşma davası açılması durumunda hakim üstünde elbirliğiyle mülkiyet bulunan tereke unsurlarını gruplamaktadır. Bunları da her mirasçı için tahsis etmektedir. 

Miras davaları titizlikle ele alınan davalar arasındadır. Burada mirasçıların sayısının fazla olması miras edilecek malların tamamı tapu ve diğer işlemlerinin tespitleri gibi konular özenle yapıldığından mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışılmalıdır. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanan eş mirasçı olabilir mi?

Ölümden önce boşanmış olan eş mirasçı olamaz.

Mirasçılık belgesi nereden alınır?

Herhangi bir noterlikten temin edilebileceği gibi mirasçının yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesinden de alınabilecektir.

Vasiyetname yazmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Vasiyetname oluşturabilmek için kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve en az 15 yaşını doldurması gereklidir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul