Medeni hukuk nedir?

Medeni hukuk, kişilerin doğumu ile ölümü arasındaki aile ilişkilerinden borç ilişkilerine kadar tüm hukuki süreçleri, kişilerin kanun önündeki eşitliğini, kişilerin birbirleriyle ya da kısmen devletle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.  Genellikle parasal konuların yargıya taşındığı medeni hukuk, borç, miras ve eşyaların paylaşımı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Özel hukuk alanının en geniş kapsamlı alanlarında olan medeni hukuk da diğer tüm özel hukuk alanları gibi kişiler arası ilişkileri, eşitlik ve irade özgürlüğünü baz alarak oluşturulmuştur.

Medeni hukuk, hak kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Kişinin hakkı kazanması ve en nihayetinde ölüme kadar hakkının korunması medeni hukuk ile sağlanmaktadır. 

Medeni Hukuk Nedir?

Medeni hukuk nedir? Sorusuna özel hukukun en geniş alanı olan ve bireylerin doğumundan ölümüne kadarki sürede karşısına çıkabilecek tüm aile, evlilik, velayet davaları, mal varlığı edinme ve mal varlığının akıbeti ile ilgili yasal süreçlerin değerlendirildiği hukuk alanıdır cevabı verilebilmektedir. 

Medeni hukuk, miras hukuku, borçlar hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku ve eşya hukuku olmak üzere 5 bölüme ayrılmaktadır. 

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ile mal varlığının hangi şartlarda mirasçılarına verilebileceği ile ilgili yargı sürecinin işlendiği hukuk dalıdır. Yasal ya da atanmış mirasçılar arasında mal varlığının nasıl paylaştırılacağını, borçlarının hangi sırayla ödeneceğini miras hukukunun konuları arasında yer almaktadır. 

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkisi ile ilgili tüm yasal süreçlerin konu edildiği hukuk dalıdır. 

Kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişinin doğumdan ölüme kadar olan tüm yasal haklarının içine alındığı hukuk dalıdır. 

Aile hukuku, aile ile ilgili tüm konulardaki yasal süreçleri konu alan hukuk dalıdır. Evlenme, boşanma, velayet nafaka, aile içi şiddet, evlat edinme vb. bir çok alanda hizmet veren aile hukuku medeni hukukun önemli bir alt dalıdır. 

Eşya hukuku, kişi ile eşya arasındaki ilişkinin ve hakların düzenlendiği hukuk dalıdır. Eşya hukuku, ayni haklar, zilyetlik ve tabu sicili olmak üzere üç konuda yoğunlaşmaktadır. 

Medeni Hukuk Nasıl İşler?

Medeni hukuk nasıl işler sorusuna medeni hukuka konu oluşturacak durumların neler olduğunun detaylandırılması ile başlayarak cevap verebilmekteyiz. Bu durumlar anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları, aile içi tüm sorunlar, boşanma sonrası maddi ve manevi tazminata dayalı ya da velayet ile ilgili davalar, aile birliğinin korunmasına yönelik davalar, aile içi sorunlardan doğan danışmanlık hizmetlerini içeren davalar, soy bağının korunmasına yönelik hizmetler, çocukların haklarının korunması ve çocuk bakımı ile ilgili genel davalar, boşanma sonrası mal paylaşımı, miras sonrası mal paylaşımı vb. sorunlar nedeniyle kişiler, avukat aracılığı ile yasal süreçleri başlatabilmektedir. 

Medeni hukuk ile ilgili davalar genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmektedir. 

Medeni Hukukun Temel İlkeleri Nelerdir?

Medeni hukukun temel ilkeleri, 

  1. Medeni hukuk iyi niyet ilkesi, hakkın kötüye kullanılmaması ve dürüstlük ilkesine bağlı kalmalıdır.
  2. Medeni hukukta hakimin takdir yetkisi mevcuttur.
  3. Medeni hukukun bir diğer temel ilkesi ispat ilkesidir.
  4. Borçların genel kurallarının uygulanması da bir diğer medeni hukuk ilkesidir.

Davalar görülürken kişilerin yalan, yanlış meyanlarda bulunmaması, dürüst davranışlar davanın seyri için son derece önemlidir. 

Dava süreçlerinde her iki tarafında hareketleri, dava sürecindeki hal ve tavırları davanın sonuçlanmasında hakimin takdir yetkisine yön vereceği için son derece önemlidir,

Mahkemeye ispat sunulması davaları sonuçlandırma ve davanın gidişatını belirleyebilme açısından son derece önemlidir. Cezanın belirlenmesi, azaltılması ve hatta bazı durumlarda ortadan kaldırılmasına bile etki edebilen ispat ilkesine sıklıkla başvurulmaktadır.

Borçlar hukuku alanına da giren kurallar mevcuttur. Bu kurallar sayesinde her iki taraf içinde davanın sonucu şeffaf değerlendirilebileceğinden bu ilke son derece önem arz etmektedir. 

Boşanmış eşe miras düşer mi?

Medeni Kanunumuz uyarınca boşanmış eşler mirasçı olamayacaktır.

Kanuna göre kişinin yasal mirasçıları kimlerdir?

Kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve nihayetinde devlet olarak düzenleme bulunmaktadır.

Medeni Kanun kapsamında dürüstlük kuralı ne zaman uygulama alanı bulur?

Medeni Kanunumuz ve Borçlar kanunumuzda özellikle hakların kullanımı ve borçların ifası sırasında dürüstlük kuralı önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul