Marka hukuku nedir?

Marka hukuku, marka, kişi adları, sözcükler, harfler, şekiller, sayılar gibi ifadelerin kullanılması yoluyla oluşturulan mal veya hizmetlerin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan semboller olarak tanımlanırken, marka hukuku da marka sahiplerinin markasının dış saldırılara karşı korunması ya da markadan dolayı var olan tüm yasal haklarının korunduğu bir hukuk dalıdır. Marka hukuku, sinai mülkiyet kanunu olarak kabul edilmiştir. Sinai haklar kapsamında kazanılan haklar aynı zamanda marka hukukunun kapsam alanına alınmaktadır. 

Marka türleri ise; işletme markaları, hizmet markaları, garanti markaları ve ortak markalar, kişi markaları şeklindedir. Tüm bu marka türleri arasında, marka sayılabilecek işaretler ve semboller belirlendikten sonra, bu markalar ile ilgili tescil süreçleri başladıktan sonra, marka hukuku ile ilgili süreçler de başlamış olacaktır. 

Marka Hukuku Nedir?

Marka, piyasaya sürülecek olan hizmet ya da ürünlerin, diğer hizmet ve ürünlerden ayırt edilebilmesi için kişi ya da kurumlar tarafından belirlediği işaretlerdir. 

Marka hukuku nedir? sorusu ise marka sahibinin hukuki haklarını oluşturan ve bu hakları koruyan hukuk dalıdır cevabı verilebilmektedir. Marka hukuku, sınai mülkiyet kanununa göre düzenlenmektedir. 

Marka hukukunun ilgi alanına giren konular ise; marka imajı, fikri mülkiyet, marka ve patent tescili ve tescil itirazı, telif hakkı, marka iptali, marka koruma süresinin sonlandırılması, tasarım hakkına tecavüz edilmesi, satın alma işlemleri, lisans alma işlemleri, devir işlemleri, korsan ya da taklit gibi kullanımlar, ticari sırların koruma altına alınması, e-ticaret, maddi ve manevi tazminat, endüstriyel tasarımlar ile ilgili haklar, haksız rekabet gibi konular olmak üzere çeşitlendirilmektedir. 

Marka Hukuku Nasıl İşler?

Marka kurmak isteyen kişiler öncelikle markaları için başvuruda bulunarak markanın sahibi olacaklardır. Sonraki süreç ise marka sahibinin marka tescili alması olacaktır. Artık markanın sahibi olan kişi bu süreçler için hukuki olarak bir takım işlemler gerçekleştirmiş olacaktır. Sonraki süreç ise marka sahibinin haklarını koruyabilmesidir. Marka sahiplerinin tüm bu süreç içerisinde yasal olarak yaşayabilecekleri tüm durumlar aşağıda sıralanmıştır. 

 • Marka sahiplerinin markayı kurma aşaması ve patent alması, sonrası içinde marka tescili ile ilgili tüm işlemler,
 • Tescil ile ilgili itiraz davaları,
 • Marka hukuku kapsamında gerçekleşen maddi ve manevi tazminat ile ilgili davalar,
 • Markanın ticari sırlarına saldırı gerçekleşmesi durumunda oluşan hukuki süreçler,
 • Markaları taklit edilen marka sahiplerinin hukuki süreçleri,
 • Haksız rekabetin söz konusu olduğu genel hukuki süreçler,
 • Patent, marka iptalleri ile ilgili süreçler,
 • Tasarım hakkına tecavüz edilmesi ile ilgili davalar vb. şeklindedir.

Gerçekleşen bu durumlar sonrasında kişi hukuki süreçleri başlatabilmektedir. Marka hukukuna göre yukarıda belirtilen suçlardan biri ya da bir kaçı gerçekleştirildiğinde, kişinin bir yılda dört yıla kadar hapis cezasına ya da yirmi bin gün ile beş bin güne kadar adli para cezasına mahkumiyetine karar verilebilmektedir. 

Marka Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?

Marka hukuku temel ilkeleri; 

 1. Marka sahibinin tekliği ilkesi,
 2. Dürüst kullanım ilkesi,
 3. Kanunilik ilkesi,

Marka sahibi, markasının korunmasına yönelik bir takım haklara tabidir. Eğer kişinin markası tecavüz teşkil eden durumlar ile karşılaşırsa hukuki olarak süreç başlatılabilmektedir. Tecavüz teşkil eden durumlar ise; markanın kullandığı işaretin kullanılması, tescilli marka ile benzer işaret kullanılması ya da kullanıldığına dair ilişkilendirilme yapılabilecek olması durumu, markanın tanınmışlık düzeyi kullanılarak aynı ürün ya da mal, benzer hizmet ya da mal farkı olmaksızın, markanın itibarına zarar verebilecek ya da zedeleyecek nitelikte marka işaretinin kullanılması, marka sahibinin onayını almadan markayı ya da benzerlerini kullanmak, markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtımını yapmak, ticari alanda sergilemek, ithal ve ihraç etmek, ticari amaçlarla elde bulundurmak, bu ürüne dair sözleşme yapmak, marka sahibinin yasal haklarını genişletmek ya da bu hakları bir başkasına devretmek gibi durumlar olarak kanunda belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Markam taklit ediliyor nasıl önlem alabilirim?

Bu durum hukuken marka hakkına tecavüz olarak ifade edilmektedir. Marka hakkına tecavüz halinde marka sahibi Sınai Mülkiyet Kanunu madde 149 kapsamında; tecavüzün tespiti, fiilin durdurulması, maddi ve manevi zararın tazminine yönelik davalar açılabilecektir.

Marka hakkının ihlali hangi mahkemede görülür?

Marka hakkına ilişkin davalar “Fikri ve sınai haklar mahkemesi”nde görülmekte olup ilgili mahkemenin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaklardır.

Marka tescil edilmeden kullanılabilir mi?

Markanın ilgili makamlar nezdinde tescil edilmeden kullanımı mümkün olmakla birlikte; marka hakkına tecavüz gibi bir durumda ,hak sahibi olunduğunun en önemli ve birincil ispatı tescil olup olası bir yargılama aşamasında sorun yaşanmaması adına markanın tescil edilmesini önermekteyiz.

 

 

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul