İş ve Sosyal güvenlik hukuku nedir?

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aranan en büyük faktörlerden biri de bireylerin iş gücüne katılımı ve istihdamının sağlanmasıdır.  Ancak istihdam sağlanırken de bireylerin sosyal ve iş güvenliği hakları konusunda da iş hukuku mevzuatına uygun hareket edilmelidir. 

Sosyal güvenlik hukuku, Sosyal Güvelik Kurumu, çalışan ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Bundan dolayı bu alanda yapılan değişiklikler sürekli takip edilmeli ve uyum sağlama açısından bir uzman ile birlikte hareket edilmelidir. Sosyal güvenlik hukukunda her iki tarafında hakları, uyulması gereken kurallar, kurallara uyulmadığında karşılaşılacak cezai yaptırımlar gibi tüm konular eşit bir şekilde ele alınır.

Sosyal Güvenlik Hukuk Nedir?

Sosyal güvenlik hukuku ile çalışma hayatında bulunan kişilerin arasındaki ilişki mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Bu hukuk dalı ile işveren ve çalışanlar arasında bulunan ilişkinin her aşamasında hukuksal bir denetim yapmayı mümkün kılmaktadır. Sosyal güvenlik hukukun kapsamında sunulan hizmetler şunlardır; işçi hakları, iş hukuku, çalışma koşulları, işçi yaptığı işe göre hak ettiği ücretleri, işçi sendikaları, işçi ve işveren ilişkileri arasında ilişkileri incelemektedir. Ancak burada yapılan bir ayrım vardır. Örneğin; iş hukuku, tüm işler ile alakalı ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmamaktadır. Kamu yönetiminde devlete bağlı olarak çalışan devlet memurların iş ilişkileri iş hukuku içerisinde değil, idare hukuku içerisinde incelenmektedir. 

İş hukuku eskiden özel bir hukuk dalı olarak görülmese de günümüzde diğer hukuk dallarından farklı içerikleri olan bir hukuk çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Hukuku Nasıl İşler?

Sosyal güvenlik hukuku, teknik, ekonomik ve hukuki olarak 3 farklı koldan işveren ve işçi haklarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Sosyal hukukun işlenmesi için ilgili kanunun temel ilkelerine göre hareket edilmektedir. Burada ortaya çıkan dava konusu alanında uzman bir yetkili tarafından incelenir. İş davaları ve sosyal güvenlik davaları çok önemli davalardan olduğundan özellikle itina ile işlenmelidir. Öncelikle sosyal güvenlik hukukunda ele alınması gereken davalarda hangi açıdan bakılması gerektiği belirlenir ardından bir iş mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılır. Her mahkeme sürecinde olduğu gibi burada davalı ve davacı kısmına süreç içerisinde bilgi avukatlar aracılığı ile verilir.

Sosyal Güvenlik Hukukun Temel İlkeleri Nelerdir?

Sosyal güvenlik ve iş hukukun temel ilkeleri şunlardır;

İşçinin korunması ilkesi- işçi yararına yorum ilkesi: eğer bir yargılama süreci söz konusu ise mevzuatın gerektiği kadar açık bir halde olmaması durumunda hüküm yorumlanması gerekiyorsa bu durumda bu hüküm işçinin faydası gözeterek genelde işçi lehine karara bağlanmaktadır. Bu ve buna benzer ilkeler ile işin tanımı, işçinin hakları, alınması gereken ücret, işçinin sahip olması gereken sosyal ve güvenlik hakları, bu hakların denetimi, sendika ve grev hakları, işçi izin hakları vs. Gibi durumlar ele alınır. Sadece işçi hakları değil işverenlerinden zarar uğramaması adına konulan haklarda bu kapsamda ele alınır. İş ve sosyal güvenlik haklarında temel ilkeler genelde bu şekilde ele alınmaktadır. Her ilkenin kendi içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde hukuki olarak yorumlaması yapılır. İş uyuşmazlıkları hakkındaki davalar iş mahkemelerinde, iş mahkemesi, bulunmayan alanlarda ise iş mahkemesi unvanı ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır. Sosyal güvenlik hukuku alındında alanında uzman hukuk vekillerinin sunduğu hizmetler ise şöyledir;

  • İş akdinin feshi durumunda açılan davalar
  • İş kazası davaları
  • İş kazasından doğan tazminat davaları
  • İşe iade davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
  • Sözleşmenin yorumlanması konusunda işlenen davalar
  • Hizmet tespit davaları
  • Sosyal sigorta davaları

Sosyal güvenlik hukuku davaları için uzman bir bakış açısı ile haklarınızı öğrenmeli ve mevzuata uygun hareket etmelisiniz. Daha detaylı bilgi için büromuzla iletişime geçilmesini rica ederiz.

İşten kovuldum, kaç gün içinde işe iade davası açmam gerekir?

İş akdinin feshinden itibaren 1 ay içinde işe iade davasının açılması gerekmektedir.

İşe iade davası açabilmem için gerekli kıdem süresi ne kadardır?

İlgili iş yerinde en az 6 aylık çalışma şartı bulunmaktadır.

İşe iade davası ile işçi alacakları davası aynı anda açılabilir mi?

Her iki dava da farklı yargılama usulüne tabi olduğundan iki ayrı yargı işine konu olacaklardır. Davaların ayrı ayrı açılması gerekmektedir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul