İnternet hukuku nedir?

İnternet ya da daha geniş tabiri ile bilişim hukuku olarak hayatımıza giren bu hukuk dalı içerisinde bilginin paylaşımını konu alan hukuk konuları işlenmektedir. İnternet hukuku aslında bilişim hukuku içerisinde incelenen bir alt hukuk dalıdır. İnternetin kullanım ile ilgili yasal çerçeveyi belirlemesine yardımcı olan bir sistemdir. Özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukuku içerisinde ele alınmaktadır. İnternetin doğru, etkili ve başkalarına zarar vermeden kullanılması için çalışmalarını kapsayan ilgili mevzuat gereği internet kullanımı esnasında burada belirtilen suçlar ile karşılaştığınızda hemen hukuki süreci başlatabilir, mevzuat gereği kanunun sizlere verdiği hakları kullanabilirsiniz. İnternet suçları ve hukuki süreç dava türüne göre farklı bir şekilde ele alınmaktadır.

İnternet Hukuku Nedir?

Bireylerin internet kullanımına dair her konuyu kapsamlı olarak ele alan ve özel hayatın korunması konusunda ilgili konuları incelemektedir. İnternetin kullanımı, veri paylaşımı, özel hayatın ihlali, iletişi kurma internet verisi edinme, kişisel bilgilere erişme, yayma vs gibi konuları ele almaktadır. 

İnternetin hayatımızın her alanında yaygın bir şekilde kullanılması ile kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin sayısı da arttı. Elektronik postalar vasıtasıyla kişilik haklarına yapılan tecavüzler, web sitelerinde ortaya çıkan kişilik hakları ihlalleri gibi birçok konu buna örnek olarak sayılabilir.

İnternet hukuku bu kapsamda 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlar ile mücadele edilmesi hakkında kanun ile düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kanun kapsamında kişiler internet ortamında daha güvenli hale gelmektedir.

İnternet hukukunda birçok tanım yer almaktadır. Bunlardan biri internetin sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan ve internet içerisinde faaliyet gösterenlerdir. Bunlara internet süjeleri denilmektedir. 5651 sayılı kanun kapsamında içerik sağlayıcı internet ortamında sunduğu her içerekten aynı zamanda sorumluda tutulmaktadır. 

İnternet hukuku davalarında uzman avukat ile internet siteleri için verilen erişim engelleme idari kararları elektronik alan adlarına sahip olmak, yenisi almak ya da devrini almak gibi birçok konuda yaşanan sorulara çözüm aranmaktadır. 

İnternet Hukuku Nasıl İşler?

İnternetin doğru bir şekilde kullanılması için gerekli düzenlemelerin içerilmesi amacı ile oluşturulan internet hukuku, ortaya çıkan tüm hukuki meselelere çözümler sunmaktadır. Bu hukuk dalı diğer hukuk dalları ile doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim halindedir. İfade özgürlüğü, internet erişimi ve kullanımı, güvenlik, yargılama gibi hukukun diğer alanları ile bağlantılı bakılması gerekmektedir. elektronik ortamda internet kaynaklı oluşacak hukuki meseleler, internet ortamında sözleşmelerin inşa edilmesi, mesafeli alım-satım sözleşmelerinin kurulması, kişisel verilen korunması, spam sayılan reklam amaçlı veya önemsiz e-mail ve diğer mesajlar, internet sitelerinde kişisel verilerin korunmasının güvencesi, internet siteleri için verilen erişim engelleme idari kararları, fikri ve sınai haklar, haksız rekabet, internet ağlarının korunması, domainden kaynaklı haksız rekabet durumlar, kişilik haklarına saldırı vs tüm konular bu hukuk dalı içerisinde işlenmektedir. 

İnternet hukuku kapsamında ele alınan suçlar ile karşılaştığınız vakit alanında uzman bir avukattan yardım almalısınız. Her davanın açılması gereken yöntem ve süreç farklı olmaktadır. 

İnternet Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir? 

İnternet hukuku içerisinde açılacak davalarda şu suçların işlenmiş olup olmamasına bakılmaktadır;

 • Kimlik çalma
 • Başkasının kimlik bilgilerini taklit etme
 • Organ hırsızlığı
 • Müstehcenlik
 • Başkasına ait banka bilgilerini çalma ve kullanma
 • İntihara yönlendirme
 • Çocuk istismarı
 • Bir başkasının bilgisayarını çalma ya da bilgileri kullanma
 • Terör
 • Pornografi
 • Fuhuş
 • Uyuşturucu alım ve satım
 • Hackleme
 • Ticari sırların çalınması ve kullanılması
 • Sahte kişilik profili oluşturma
 • Açılan profil ile başkalarını dolandırma, kişilik taklidi yapma

İnternet hukukunda işlenen davalarda diğer hukuk dalları ile ilişkilendirme çok fazla olduğundan en doğru bilgileri uzman bir avukat aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirisiniz.

Başkasına ait sosyal medya hesabını hacklemenin cezası nedir?

Kanunumuzda bilişim sistemine girme olarak tanımlanan bu suçun cezası Türk Ceza Kanununun 243. maddesi gereğince bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

İnternet/bilişim suçları nereye şikayet edilir?

Cumhuriyet savcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele birimine şikayet oluşturulabilecektir.

Fake hesap açmak suç mudur?

Yalnızca fake hesap açmak suç olmamakla birlikte kişilere özel görüntülerin kullanılması, sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret vs. gibi durumların özelinde fake hesaptan yapılan işlemler ayrıca suç teşkil edeceklerdir.

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul