Çocuk hukuku nedir?

Dünya üzerinde en masum ve korunmasız olan çocuklarımızın korunması için düzenlenen hukuk dalına çocuk hukuku denmektedir. Hem dünyanın genelinde hem de ülkemizde son yıllarda çocuklara karşı gerçekleştirilen başta sert müdahale yöntemleri ve çocukların mağdur oldukları birçok suça daha çok muhatap kalmaktayız. 

Savaşlar, göçler ve ekonomik zorluklar ne yazık ki en çok çocukları mağdur etmektedir. Bundan dolayı BM yürürlüğe konulması amacı ile BM yürürlüğe soktuğu “Çocuk Hakları Sözleşmesi” dahilinde bulunan bütün haklara ile alakalı düzenlemeler ve ülkemizin de BM üye olan ülkemizin mevzuata uygun bir şekilde gerekli düzenlemeler yapılması için oluşturulmuştur. 

Bu hukuk içerisinde çocuk hakları ve hukukuna ilişkin özel hukuku düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu içerisinde son dönemde bazı değişiklikler ile güncellemeler de yapılmıştır. Buna göre çocuklar ile alakalı evlenme, evlat edinme, velayet hakkı, vesayet vs gibi konular ele alınmıştır. Çocuk hukukunda farklı davaların birleşimi olması gibi davalar olabilir. Örneğin; boşanma davası neticesinde açılan velayet ve soyadı gibi konular ile birlikte değerlendirilebilir. Bundan dolayı bu davalarda uzman bir avukatın yardımı gerekir.

Çocuk Hukuku Nedir?

Çocuk hukuku, kanunen ya da ahlaki olarak dünya üstündeki tüm çocukların doğuştan sahip bulunduğu sağlıklı yaşam hakkı, eğitim hakkı, yaşama hakkı, barınma hakkı, fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürüye (taciz ve tecavüz) karşı korunma gibi tüm hakları içerisinde düzenler. 

Çocuk hakları, insan hakları kavramı içerisinde bulunmaktadır. Bugün, dünya üzerinde herhangi bir yerde olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir hal almaktadır. 

Uluslararası Af Örgütünü ’nün belirtiğine göre; az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, şiddet ve pornografi gibi yasa dışı olumsuz etkenlere karşı engel oluşturması açısından önemli olmaktadır. 

Çocuk Hukuku Nasıl İşler?

Çocuk hukuku, günümüzde 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletlerin kabul edip yasa olarak 193 ülke tarafından onaylanan BM Çocuk Hakların Dair Sözleşme esas alınmaktadır. Çocuk hukukuna dair gelişmeler hala devam etmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çocuk Haklarının tanınırlığı artması, hukuk alanında çocuklara özgü çalışmaları çok olumlu yönde etkilemiş ve çocuk hukukunu da ayrı bir hukuk dalı olarak görünmesi konusunda başarılı olmuştur. Çocuklarımızın tüm haklarını korurken, onları savunmasız oldukları bu kritik dönemde korumak adına çocuk hukuku kendi içerisinde farklı şekilde işlenmektedir. Burada işlenen davalar dava türüne göre ele alınmaktadır. Velayet, vesayet ve diğer davaların türüne göre uzman avukat sizlere yardımcı olmaktadır. Çocuk hukukunun herkes tarafından daha fazla bilinmesi ve özel bir hukuk dalı olarak ele alınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden alanında uzman hukukçular günümüzde çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte ve bu alanda insanların dikkatlerini çekecek her türlü medya ve diğer iletişim kanallarını kullanmaktadır.

Çocuk Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Çocuk hukuku temel ilkeleri açılacak olan davaların temel olarak hangi kategorilerde ele alınması konusunda yardımcı olmaktadır. Burada çocukların sosyolojik, psikolojik, gelişimsel yönlerden her açıdan değerlendirmeler yapılır. BM tarafından yürürlüğe konulan “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” gereğince de çocukları suçlardan koruma, yaşadıkları durumlardan en az etkilenmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bundan dolayı çocuk hukukun birkaç açıdan ele alınması gerekir

  • Velayetin kazanılması açısından
  • Soyadı açısından
  • Kişisel ilişki kurma açısından
  • Çocuğun mallarını yönetimi açısından
  • Evlat edinme açısından
  • Vatandaşlık açısından
  • Sığınmacı, mülteci, göçmen, kaçak göçmen açısından

Daha birçok açıdan çocuk hukuku ele alınabilir. Çok daha detaylı olarak ele alınan çocuk davaları için birkaç farklı hukuk dalı ile birlikte incelenebilir. Bunun hakkında detaylı bilgi için uzman bir avukata danışmak yerinde olacaktır. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirisiniz.

Çocukların kaç yaşına kadar cezai sorumluluğu bulunmaz?

Suç unsurunu oluşturan fiilin işlendiği esnada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu bulunmamakta olup haklarında kovuşturma yapılamaz. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.

Evlat edinilen çocuğun soyadı değişir mi?

18 yaş altı evlat edinilen kişi evlat edinenin soyadını almakta olup 18 yaşından sonra evlat edinilmesi halinde evlat edinilen isterse evlat edinenin soyadını alabilir.

Babalık davası kimlere karşı açılabilir?

Evlilik dışı doğan veya evlilik içi doğduğu halde babası farklı kişi olanların babaya karşı açabileceği bir dava olup baba hayatta değil ise babanın mirasçılarına karşı açılabilecektir. Dava sonucunda baba ile çocuk arasında soy bağı yasal olarak kurulmuş olur ve neticeten çocuk babanın mirasında saklı pay sahibi olur.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul