Ceza hukuku nedir?

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kanun hukukuna verilen isim ceza hukuku denmektedir. Kendi içerisinde genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Genel ceza hukukunun incelendiği alan, suç kavramının maddi ve manevi unsurları ile tanımı, ceza hukukunda olan genel ilkeler, ceza kavramlarının tanımları, suçu ortadan kaldıran sebepler, cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran sebepler ile tüm suçlar için kapsayıcı genel ilke ve teorilerine göre hareket etmektedir. 

Diğer bir ceza hukuku olan özel ceza hukukunun alanı ise ülkenin kanunları temel alınarak suç sayılan fiillerin neler oldukları, kapsadıkları alan ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ve tanımları olan sulara göre öngörülen cezaları incelemektedir. Ceza hukuku çok daha geniş açıdan bakıldığında ceza yargılaması usullerinde içermektedir. Dar anlamda ceza hukuku ise, cezanın yargılanması bu hukukun dışında kalmaktadır.

Ceza Hukuku Nedir?

Suç ve ceza kavramlarının tanımlarını yaparak devlet sınırları içerisinde yaşayan insanların daha güvenli bir şekilde hayatlarını ikame etmelerine yardımcı olan bu hukuk türün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 

Ceza hukukun tarihi incelendiğinde ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından tasarlandığı görülmektedir. Burada bahsi geçen kanun M.Ö 2100- 2500 yıllarına aittir. Tarihi kaynaklarda “Ur-Nam mu” olarak geçen bu yazılı kaynakların Sümerce yazıldığı bilinmektedir. Yine tarihi kaynaklara göre bir başka ceza kanunu türü ise “Hammurabi Kanunları” olarak bilinmektedir.

Cumhuriyetin ilanından sonra geliştirilen ve Türk Ceza Sistemine göre düzenlenen ceza hukuku içerisinde hukuk içerisinde ceza ve suç nedir ayrıntılı olarak incelenmeye ve tanımları yapılmaya çalışılmıştır. 

Ceza Hukuku Nasıl İşler?

Ceza hukuku da kendi içerisinde cezanın yargılanması, soruşturma ve kovuşturma gibi evrelerde incelenmektedir. Bu evrelerde dosyalarda tespit edilen şahıslara farklı sıfatlar yüklenilmiştir. Dosya içerisinde ilk kısımda isimler belirlendikten sonra şahısların sıfatlarıyla adlandırma devam ettiğinden ceza yargılanması esnasında sıfatlar oldukça önemlidir. 

Ceza hukuku içerisinde bahsi geçen sıfatlar, davaların nasıl açılacağı, dava sürecinde yapılması gerekenler uzman bir ceza avukatı ile daha açık ve anlaşır hale taşınır. Ceza hukukun kapsamında hangi suçların ve hangi cezaların olduğu hakkında detaylı bilgileri uzman hukuk danışmanlarımız ile kısa sürede öğrenebilirsiniz.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukukun en önemli temel ilkeleri iki başlık şeklinde ele alınır. Bunlar;

  • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
  • Suçta ve cezada kusur ilkesidir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre suç ve bunun karşılığı olarak görülen cezanın ancak ve ancak kanun ile belirtilmesi gerektiğinin altı çizilir. Bu ilke 5237 Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesinin 1.fıkrası içerisinde yer almaktadır.

Kanunilik ilkesinin koşul sunduğu bir başka tanım ise aleyhe olan kanunun geçmişe yürüyemeyeceğidir. Buna göre işlendiği sırada suç olmayan bir fiilden dolayı sonradan suç olarak düzenlense dahi kimse o süreç içerisinde geçmişe yönelik suçlanamaz. Suç ve ceza davalarında sucun ve cezanın verilmesi esnasında suçun daha önce tanımının yapılması bu açıdan oldukça önemlidir. İlkenin bir başka dayanağı ise kıyas yasağıdır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; kanunda eğer boşluk varsa bu boşluk en benzer hukuk kuralı olarak doldurulmasını gerektir.

Suçta ve cezada kusur ilkesi ise bir eylemin isnat yeteneği varsa bir kimse tarafından bile ve isteye yapıldı ise bunu kapsamaktadır. Bu olayda fail olan kişi ya da kişilerin cezalandırılması ilkesi buna göre düzenlenmiştir. 

Ceza hukuku kapsamında bir kimsenin suçlu olduğun tespiti açısından o suçu bilerek ve isteyerek yapıp yapmamasına bakılır. Ceza hukuku kapsamında karşımıza çıkan bu ilkeler hayatımızı daha güvenli bir şekilde yaşamamıza yardımcı olmaktadır. Ceza kapsamında ele alınacak davalarda uzman bir avukatın görüşünün alınması önemlidir. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirisiniz.

Kasten yaralama suçunun cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu madde 68 uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ancak yaralama, basit tıbbi müdehale ile tedavi edilebilecek düzeyde ise dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur. Suçun işlendiği kişinin özelliklerine göre (alt soy/üst soy, kadın, çocuk, kendini savunamayacak dercede malül kişiye) ceza oranı artırılacaktır.

Denetimli serbestlik sicile işler mi?

Denetimli sürenin yükümlülüklere uygun ve iyi halli geçirilmesi halinde ceza “infaz edilmiş” sayılır ve sicile işler.

Kaç yıl ceza alan memuriyetten atılır?

Kasten işlenilen bir suçtan ötürü bir yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum edilenler memuriyete kabul edilmeyeceği gibi memuriyet sırasında işlenir ise görevden atılırlar.

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul