Legal advice & case studies.

Deniz hukuku nedir?

Deniz hukuku, okyanus ve denizlerde ülkelerin deniz yolu kullanımı ile ilgili hukuki boyutların değerlendirildiği uluslararası hukuk dalıdır. Karasular, kıta sahanlığı, sular üzerindeki egemenlik gibi konularda devletlerin konumunu ve devletlerin uluslararası suları kullanımını düzenleyen bir disiplin olarak varlığını sürdüren deniz hukuku, okyanuslarda devletler tarafından işlenen suçlar, devletlerin denizlerdeki faaliyetleri ve okyanusların paylaşımı gibi konuları kapsamı içerisine … Read More

Basın hukuku nedir?

Bu hukuk dalı basının hürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenleyen hukuk dalıdır. Gazete, dergi gibi basılı eserler ile kitap ve broşürler medya yoluyla bireysel hakları ihlal edebilir. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte medya günlük hayatın daha fazlasını işgal etmeye başlamıştır. Ancak, kişilik haklarına zarar verebilecek haberlerin medya aracılığıyla gerçekleşmesi, haber medyası yasalarının gelişmesine ve tartışmaların … Read More

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, mali hukukun alt dalı olan ve devletin mali faaliyetleri ile ilgili konuları hukuki açıdan inceleyen bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku kapsamına giren konular, vergi yasalarının uygulanması konusu, vergilendirme işlemleri süreci, devletin vergilerle ilgili yetki alanları, kişilerin yada kurumların vergi sorumlulukları, vergi sorumluluklarının takibi ve tahsil edilmesinin sağlanması şeklinde sıralanabilmektedir.  Vergi Hukuk Nedir? Vergi, … Read More

Şirketler hukuku nedir?

Ticaret hukuku bünyesinde bulunan Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, tasfiyesi, bölünmesi ya da tür değiştirmesi gibi konularda dair normları ihtiva edilmekte ve ticaret şirketleri ile alakalı hukuki ilişkileri incelemekte olan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ülkemizde 1926 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Ticaret hukukunun alt dalı haline gelen Şirketler … Read More

Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa hukuku, devletin genel yapısını, şeklinin organlarının görev ve yetkililerini, tüm bu organların birbirleri ile olan ilişkilerini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenlemek adına oluşturulan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevzu Anayasa hukukunun 1982 senesinde ilk temelleri atılmış Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından almaktadır. Anayasa hukuku, hukuk normunu incelemek için oluşturulmuştur. Anayasa bir devletin siyasi yapısını, … Read More

Bankacılık Hukuku Nedir?

Bankaların üçüncü kişilerle olan tüm münasebetini denetleyen ve ilişkilerini düzenleyen hukuk türüne bankacılık hukuku denmektedir. Bankacılık hukukunu banka hukuku ve bankacılık işlemleri hukuku olarak iki ayrı bölümde esas almak konuyu daha iyi anlamak adına yardımcı olacaktır. Banka hukuku genel olarak bir banka kurumunun ilk kuruluş evresinden kapanma evresine gelene kadar tüm evreleri düzenleyen sistemler bütünü … Read More

Tüketici Hukuku nedir?

Tüketici hukuku, tüketici ile satıcı arasında bulunan sözleşmeleri ve işlemleri düzenleyen bir hukuk türüdür. Tüketici hukuku kavramını detaylı bir şekilde ele almadan önce tüketim olayındaki tarafların tanıtımı ile konuya başlamak daha açıklayıcı olacaktır. Tüketici en genel tanımı ile herhangi bir mal ve hizmeti satın alma yolu ile bunu kullanan ve tüketen bireye denmektedir. Tüketimi yapan … Read More

Eşya Hukuku Nedir?  

Eşya hakları hukuku, insanlar ve nesneler arasındaki “egemen ilişkiyi” doğrudan düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu ilişki durumu haklar ile ilgili ise “mülkiyet hakları”, haklarla ilişkili olmayıp sadece fiili durum tarafından kapsanıyorsa “mülkiyet” olarak adlandırılır. Eşya hukukunun üç ana teması; mülkiyet hakları, sahip olmak, Tapu dairesidir.   Ayni haklar İnsanlara belirli bir mülk üzerinde doğrudan kontrol … Read More

Aile Hukuku Nedir?

Aile Hukuku Nedir? Bu hukuk türü aile ile alakalı konuları içine alan ve medeni hukukun kapsamı alanında yer alan bir daldır. Aile hukuku kapsama alanı itibari ile pek çok konuyu içine almaktadır. Aile toplumun en küçük yapı taşlarından biri olup bu kurumun düzenlenmesine ilişkin pek çok kural ve kanun bulunmaktadır. Aile hukuku bu konularda çıkan … Read More

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul