Medeni hukuk nedir?

Medeni hukuk, kişilerin doğumu ile ölümü arasındaki aile ilişkilerinden borç ilişkilerine kadar tüm hukuki süreçleri, kişilerin kanun önündeki eşitliğini, kişilerin birbirleriyle ya da kısmen devletle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.  Genellikle parasal konuların yargıya taşındığı medeni hukuk, borç, miras ve eşyaların paylaşımı gibi alanlarda hizmet vermektedir. Özel hukuk alanının en geniş kapsamlı alanlarında olan … Read More

Ticari işletme hukuku nedir?

Ticari işletme hukuku “ticari işler” ilkesine dayanır. Ticari işletme, işletme tarafından belirlenen sınırların üzerinde gelir elde etmek amacıyla faaliyetlerini sürekli ve bağımsız olarak yürüten bir işletmedir. Ticari işletmelerle esnaf işletmeler arasındaki sınırlar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnamelerde belirtilmiştir. Bir ticari işletme, içerdiği varlıkların devrinin ayrı bir tasarrufuna gerek kalmaksızın bir bütün olarak devredilebileceği gibi başka yasal … Read More

İflas hukuku nedir?

İflas hukuku, borçlunun borcunu ödememesi sonucu borçlu için açılan icra takibi ya da koşullara göre iflas yolu ile takip edilmesi konularını kapsamına alan bir hukuk alanıdır. Yargılama hukuku ile etkileşim halinde olan icra ve iflas hukuku, alacaklının icra takibini nasıl yapacağı, borçlunun yasal haklarının neler olduğu, alacaklı kişinin tüm hukuki hakları, borcunu ödemeyen taraftan malların … Read More

İcra hukuku nedir?

Kişilerin, bankaların, kredi, şirketlerin, çek, poliçe, senet gibi sebeplerden kaynaklan ve alacaklarını kanun yolu ile tahsil etmesine olanak sağlayan hukuk türüne icra hukuku denmektedir. İcra hukukunu daha açık bir şekilde anlatmamız gerekse borçlu kişilerin alacaklarını eğer rıza yolu ile tahsil edemezse kanun aracılığı ile haciz yolunu kullanarak elde etmesine denmektedir. Bu hukuk türü içerisinde alacak … Read More

Ticaret hukuku nedir?

Ticaret hukuku, işletmelerin, tüccarların ve bireylerin, ticari ilişkilerini inceleyen ve ticaret ile ilgili kanunları kapsayan bir hukuk alanıdır. Tacirlerin sahip olduğu yasal hakların da korunduğu ticaret hukuku, işletmelerin ve alıcıların da haklarını korumaktadır. Ticaret hukuku çok geniş kapsamda değerlendirilmekle birlikte borçlar hukuku ile de etkileşim halindedir.  Ticaret hem ülkeler arası hem ulusal hem de kişiler … Read More

İdare hukuku nedir?

İdari düzenlemeler; yürütme organının tanımını, yapısını ve işleyişini düzenleyen yasal bir birimdir. Bu disiplin kamu yönetimini ifade eder. Özel ve tüzel kişiler bu hukuk ekspertizi kapsamında değerlendirilmez. Özel şirketler, vakıflar ve dernekler idare hukuku incelemesinden muaftır. Bu alanlar ticaret hukuku bölümüne girer. İdare hukukunda idari organların kuruluş ve işleyişi yasal dayanağa göre düzenlenir. Anayasaya göre, … Read More

Silah hukuku nedir?

Silah Hukuku ateşli silahların, mermilerin ve özellikle saldırı ve savunma amaçlı kullanılan diğer aletlerin ithali, imali, satışı, satın alınması, taşınması veya bulundurulması hükümlerini içerir. İzinsiz silah, bıçak veya mermi bulundurmak, satın almak veya taşımak suçu, özel bir kanun olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu kapsamında resmi suçlardan biridir. Yani zilyetlik, nakletmek veya satın … Read More

Göçmenlik hukuku nedir?

Her gerçek hem de tüzel kişi müvekkillerine göçmenlik işlemleri açısından ele alınan hukuk kuralları göçmenlik hukuku içerisinde ele alınmaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş yapmak, kısa ve uzun süreli oturma izinleri almak, çalışma izni alınması gibi birçok konu ile ilgili düzenlemeler bu hukuk kapsamında incelenir.  Göçmenlik sadece gerçek kişilerin değil ülkemizde faaliyet gösteren şirketler ve bu … Read More

Marka hukuku nedir?

Marka hukuku, marka, kişi adları, sözcükler, harfler, şekiller, sayılar gibi ifadelerin kullanılması yoluyla oluşturulan mal veya hizmetlerin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan semboller olarak tanımlanırken, marka hukuku da marka sahiplerinin markasının dış saldırılara karşı korunması ya da markadan dolayı var olan tüm yasal haklarının korunduğu bir hukuk dalıdır. Marka hukuku, sinai mülkiyet kanunu olarak kabul edilmiştir. Sinai … Read More

İş hukuku nedir?

İş hukuku, iş veren ve işçi arasındaki tüm ilişkilerin düzenlenmesi, işe ve iş yerine ilişkin kanun ile yönetmelikler ve sorumlulukları, işçi ile işverenlerin tüm hakları vb. hukuksal alanları içerisine alan bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçi ve işveren hakları dışında, bu kişilerin üye olabilecekleri örgütler, toplu iş sözleşmeleri gibi konuları da kapsamına almaktadır. İşçi, İşveren, … Read More

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul